Astu liikmeks


TALLINNA JAHTKLUBI LIIKMEMAKSUD 


SISSEASTUMISMAKS

Tegevliige € 150 
     
LIIKMEMAKS    
Tegevliige € 100      
Noor tegevliige vanuses 20-23 eluaastat 
€ 10        
Noorliige vanuses kuni 19 eluaastat (k.a.)
€ 5
        

 

Auliikmed – on vabastatud liikmemaksust