Juhatus

Kuno Peek
kommodoor
   
Indrek Ilves
Egon Mats Maria Veessaar
asekommodoor juhatuse liige
juhatuse liige
 Jüri Käo Arvet Tetsmann Armin Karu
Margus Mets 
juhatuse liige
juhatuse liige juhatuse liige juhatuse liige