• Eesti
  • English

Koolitused

Koolitused

2023.a VÄIKELAEVAJUHI ja RAADIOSIDE KURSUSED 

Tallinna Jahtklubis jätkub meresõprade koolitamine, sest merel on ülioluline mõista teiste liiklejate tegevust ning käituda ise teistele arusaadavalt. Algamas on järgmised kursused:

  1. Väikelaeva juhi kursus 390€ alates 7. märtsist kuni 18. aprillini. Pärast kursuse lõpueksami läbimist avaneb võimalus taotleda Transpordiametist rahvusvaheline väikelaevajuhi tunnistus
  2. Väikelaeva raadioside operaatori (SRC ehk Short Range Certificate) kursus 95€ toimumisajaga 31. märtsil kell 17-22 ja 1. aprillil kell 10-15. Kursus toimub vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 39, vastu võetud 22.06.2021.a. Kursus lõpeb eksamiga, mille tulemuste põhjal väljastatakse Transpordiameti poolt tunnistus, mis on vastav Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) raadioeeskirja artiklis 47 sätestatule. Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus on rahvusvaheline ja kehtib tähtajatult. Koolitaja on rahvusvahelise kogemusega jahtkapten Jüri Grigorjev, raadiotehnika magister, omab GMDSS GENERAL OPERATOR’S CERTIFICATE (GOC) STCW78 A-IV/2
  3. Väikelaevajuhi + SRC raadioside kursus komplektina 465€

Koolituskulult saab tulumaksutagastuse.

10% hinnasoodustus kehtib Tallinna Jahtklubi liikmetele ja Jahtklubi toetajate töötajatele ning eelmainitute pereliikmetele (sh NG Investeeringud, Olympic Casino, Liviko, Matek, Haven Kakumäe, Cramo, KPMG).

Kursused toimuvad moodsas Haven Kakumäe sadamas (www.havenk.com) teisipäeviti ja neljapäeviti 18:00-21:00 v.a. SRC raadiokoolitus. Merepraktika viiakse läbi purjekal ja kaatril kevadel. Teooriakursuse kogukestvus on 7 nädalat.

Info: koolitus@tjk.ee

Registreerimine: https://tjk.ee/?product=vaikelaevajuhi-ja-src-raadiokoolitus

VÄIKELAEVAJUHI KURSUSE KAVA:
1) teooriatunnid Kakumäe sadama õppeklassis teisipäeviti ja neljapäeviti (lõplikud päevad ja kellaajad lepitakse kokku esimeses tunnis osalejate vahel)
2) merepraktika purjepaatidel ja kaatril

VÄIKELAEVAJUHI KURSUSE TEEMAD:
1) laevaehitus
2) navigatsioon, lootsindus, manöövrid
3) meresõiduohutus ja kokkupõrgete vältimine/ennetamine
4) esmaabi merel
5) meteoroloogia
6) sidepidamine
7) mootorid ja purjed

RAADIOSIDE SRC OPERAATORI KURSUS:
1. igas laevas kus on raadioside seadmed, peab olema vähemalt 1 sertifitseeritud meeskonnaliige.
2. Kursusel mängitakse läbi mitmesugused sidepidamise harjutused ehtsatel seadmetel.
3. Kursusel saadud oskused võimaldavad raadioside vahendusel abi kutsuda ja reageerida teiste osapoolte teadetele.

Väikelaeva raadioside operaator valdab kursuse läbides järgmisi raadiotelefoniside protseduure:
1. side teostamine inimelu ohutuse tagamiseks merel;
2. teoreetilised ja praktilised teadmised raadioside protseduuridest.