• Eesti
  • English

Koolitused

Koolitused

2024.a VÄIKELAEVAJUHI ja RAADIOSIDE KURSUSED 

Tallinna Jahtklubis toimub meresõprade koolitamine, sest merel on
ülioluline mõista teiste liiklejate tegevust ning käituda ise teistele
arusaadavalt. Algamas on järgmised kursused:

Väikelaeva juhi kursus 390€ alates 5. märtsist kuni 16. aprillini.
Pärast kursuse lõpueksami läbimist avaneb võimalus taotleda
Transpordiametist rahvusvaheline väikelaevajuhi tunnistus
Väikelaeva raadioside operaatori (SRC ehk Short Range Certificate)
kursus
95€ toimumisajaga 22. märtsil kell 17-22 ja 23. märtsil
kell 10-15. Kursus toimub vastavalt Majandus- ja taristuministri
määrusele nr 39, vastu võetud 22.06.2021.a. Kursus lõpeb eksamiga,
mille tulemuste põhjal väljastatakse Transpordiameti poolt tunnistus,
mis on vastav Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU)
raadioeeskirja artiklis 47 sätestatule. Väikelaeva
raadiosideoperaatori tunnistus on rahvusvaheline ja kehtib
tähtajatult. Koolitaja on rahvusvahelise kogemusega jahtkapten Jüri
Grigorjev, raadiotehnika magister, omab GMDSS GENERAL OPERATOR’S
CERTIFICATE (GOC) STCW78 A-IV/2
Väikelaevajuhi + SRC raadioside kursus komplektina 465€

Koolituse saame vormistada soovi korral kinkekaardina.

Koolituskulult saab tulumaksutagastuse.

10% hinnasoodustus kehtib Tallinna Jahtklubi liikmetele ja Jahtklubi
toetajate töötajatele ning eelmainitute pereliikmetele (sh NG
Investeeringud, Liviko, Matek, Lasita Aken, Haven Kakumäe, Viking
Motors).

Kursused toimuvad moodsas Haven Kakumäe sadamas (www.havenk.com)
teisipäeviti ja neljapäeviti 18:00-21:00 v.a. SRC raadiokoolitus.
Merepraktika viiakse läbi purjekal ja kaatril mai kuus Haven Kakumäe sadamast.
Teooriakursuse kogukestvus on 7 nädalat.

Info: koolitus@tjk.ee

Registreerimine: https://tjk.ee/?product=vaikelaevajuhi-ja-src-raadiokoolitus-2

VÄIKELAEVAJUHI KURSUSE KAVA:
1) teooriatunnid Kakumäe sadama õppeklassis teisipäeviti ja neljapäeviti
2) merepraktika purjepaatidel ja kaatril

VÄIKELAEVAJUHI KURSUSE TEEMAD:
1) laevaehitus
2) navigatsioon, lootsindus, manöövrid
3) meresõiduohutus ja kokkupõrgete vältimine/ennetamine
4) esmaabi merel
5) meteoroloogia
6) sidepidamine
7) mootorid ja purjed

RAADIOSIDE SRC OPERAATORI KURSUS:
1. igas laevas kus on raadioside seadmed, peab olema vähemalt 1
sertifitseeritud meeskonnaliige.
2. Kursusel mängitakse läbi mitmesugused sidepidamise harjutused
ehtsatel seadmetel.
3. Kursusel saadud oskused võimaldavad raadioside vahendusel abi
kutsuda ja reageerida teiste osapoolte teadetele.

Väikelaeva raadioside operaator valdab kursuse läbides järgmisi
raadiotelefoniside protseduure:
1. side teostamine inimelu ohutuse tagamiseks merel;
2. teoreetilised ja praktilised teadmised raadioside protseduuridest.