• Eesti
 • English

Põhiväärtused

 1. Jätkame 1910.a. kaheksa Tallinna ärimehe poolt loodud ja 1988.a. Ilmar Öpiku, Otto-Sven Raua, Arvet Tetsmanni ja Feliks Jürna poolt taastatud Eesti ühe vanima jahtlubi traditsioone.
 2. Klubi asutamisest alates on TJK peamiseks sihiks  meresõidu edendamine purje- ja mootorjahtidel. Me peame oluliseks Eesti meretraditsioonide edasiandmist põlvest põlve. Selleks on TJK liikmed osalenud merega seonduva seadusloome ettevalmistamisel, väärtustades lihtsust, selgust, vabadust.
 3. Jagame arusaama, et vaba meri on vaba riigi ja rahva oluline väärtus. Panustame oma tegevusega nende vabaduste püsimisse. TJK tegevus oli 1944-1988 peatatud okupatsiooni tõttu.
 4. Meie põhimõtteks on anda, mitte küsida, millist kasu me TJK liikmeks olemisest saame. Me eeldame, et meie liikmed panustavad oma aega ja raha mere ja purjetamisega seotud tegevustesse.
 5. Me aitame tuua noori mere ja purjetamise juurde. 2006.a. loodud Tallinna Jahtklubi purjetamiskool on tänaseks Eesti suurim.
 6. Panustame purjetamisse kui võistlussporti. TJK korraldab 2001.aastast Lohusalus Tallinna Jahtklubi Karikavõistlusi, mis on kasvanud rahvusvaheliseks noortevõistluseks ja Eesti karikavõistluste üheks etapiks.
 7. Me toetame  Eesti tipppurjetajaid  läbi aegade: Deniss Karpak, Karl-Martin Rammo, Anna Pohlak/Kula, Ingrid Puusta, Henri ja Juuso Kristjan Roihu.
 8. Toetame jahtidele ja mootorpaatidele sobilike väikesadamate arengut. Mitmed meie klubiliikmed panustavad isiklikult sadamate arengusse. TJK lipusadamateks on Lohusalu, Tallinna Vanasadam, Kakumäe ja Haapsalu Grand Holm Marina.
 9. Me väärtustame vaba aja veetmist merel. TJK liikmed on aktiivsed meresõitjad. Ühiste eskaadrisõitudega on läbisõidetud Eesti, Soome, Rootsi, Läti ja Leedu rannik. Mitmete klubiliikmete alused on püsivalt Vahemerel. Purjetatud on ka Vaiksel ookeanil.
 10. Me jagame oma klubiliikmete aastatepikkust kogemust merelt. See kogemus on unikaalne ja hindamatu neile, kes alles alustavad oma rännakuid  purje- või mootorpaatidel. TJK korraldab igal aastal ka väikelaevajuhtide kursusi.
 11. TJK embleemiga ahtrilipp on tunnustus neile, kes jagavad ülalloetletud väärtusi ja panustavad isiklikult meresõidu edendamisse.